Wat maakt MKB-ondernemers succesvol? (1) een compagnon!

Nieuwsbericht

september 09

Afgelopen maanden is jack & puck druk bezig geweest met een uitgebreid onderzoek. De aanleiding? Het feit dat er veel succesvolle, maar soms ook minder succesvolle MKB-ondernemers zijn. Wij ondersteunen hen allemaal bij het ontwikkelen en implementeren van een (nieuwe) strategie voor hun onderneming. Het ontwikkelen van die strategie is vaak geen probleem voor een ondernemer, maar het implementeren daarvan in sommige gevallen wel. Soms valt het kwartje en wordt het tij gekeerd, andere keren blijft een ondernemer maanden-, soms zelfs jarenlang zoekende, zonder dat er echt actie wordt ondernomen. Waarom lukt zo’n verandertraject bij de één wel, en bij de ander niet? Die vraag, in combinatie met bovenstaande uitspraak, intrigeerde ons en is daarom aanleiding geworden voor ons onderzoek:

Wat maakt ondernemers in het MKB succesvol in verandertrajecten?

Om die vraag te beantwoorden, zullen de twee begrippen ‘succesvol’ en ‘verandertrajecten’ eerst moeten worden gedefinieerd. ‘Succesvol’ is een persoonlijk en subjectief begrip, die voor ieder individu en iedere ondernemer een andere betekenis heeft. Om die reden is voor dit onderzoek gekozen voor de meest objectieve definitie van succesvol, genoteerd in de van Dale: ‘een goede afloop, uitkomst, of uitslag’. In dit geval is die uitkomst een financieel gezonde organisatie die een stabiele groei (heeft) door(ge)maakt en momenteel goed verkoopbaar is. Een goed verkoopbaar bedrijf is hier gedefinieerd als een bedrijf dat niet alleen financieel gezond is maar waar ook de bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering gezond is.

Een ‘verandertraject’ gaat in dit onderzoek over de implementatie van de ontwikkelde strategie, een verandering, en in veel gevallen een professionalisering, die bij iedere ondernemer andere aspecten omvat, maar altijd een grote invloed teweegbrengt op de rol van de ondernemer en zijn organisatie.

Conclusie 1: ondernemen met een compagnon!

Uit ons onderzoek zijn meerdere conclusies gekomen. Na het interviewen van ruim 20 MKB-ondernemers naast ons eigen, huidige klantenbestand zijn drie redenen naar voren gekomen die het succes van een MKB-ondernemer in verandertrajecten kunnen verklaren. Met andere woorden: ondernemers met deze kenmerken hebben een grotere kans om een verandertraject daadwerkelijk succesvol af te kunnen leggen. Het eerste kenmerk: het hebben van een compagnon om samen mee te ondernemen.

In onze praktijk hebben we soms te maken met compagnons die niet meer in staat zijn om op een goede manier samen de onderneming te leiden. Verschil van inzicht over het te voeren beleid, wel of niet groeien, wel of niet investeren en wel of niet een nieuwe dienst of product in de markt te zetten: er zijn allerlei mogelijke redenen waardoor een samenwerking niet langer werkt. Ook de beloning kan tot problemen leiden als de ene partner wil blijven investeren in het bedrijf en de ander zijn persoonlijke winstaandeel wil opnemen. Onze taak is dan om te onderzoeken of er nog een constructieve samenwerking mogelijk is. Vaak lukt het om de compagnons weer in een constructieve samenwerking te krijgen, maar het kan ook leiden tot de overname van een onderneming door één van de compagnons of zelfs beëindiging van de onderneming.

Het is daarom een verrassende conclusie dat een ruime meerderheid van de succesvolle ondernemers met een compagnon ondernemen of in ieder geval met een compagnon zijn gestart. Uit onze praktijk blijkt dat de rolverdeling tussen compagnons dan vaak zo is dat één van de compagnons zich op het vakmanschap (vb. techniek, productie) en/of de interne organisatie richt en dat de ander de algemene leiding (en verkoop) oppakt. Die laatste compagnon is daarmee dan het gezicht van de onderneming. Twee partners met een verschillende taakverdeling geven dus over het algemeen een betere balans in de onderneming in de rollen van vakman – manager – ondernemer omdat ze ieder een andere rol oppakken. In de meerderheid van de geïnterviewde (succesvolle) bedrijven is de ene compagnon de vakman, en de ander manager/ondernemer. De praktijk: de één is de techneut, de ander de netwerker. De één staat op de bouw of achter de machine, de ander is de verkoper. Door zulke rolverdelingen wordt het voor beiden mogelijk volop gebruik te maken van zijn of haar talenten, waarbij de ander juist datgene oppakt wat totaal niet bij hem of haar past.

Als compagnons elkaar aanvullen in de rollen van vakman, manager en ondernemer, kan een onderneming zich dus succesvoller ontwikkelen. Wanneer dat niet zo is, en je in elkaars ‘vaarwater’ gaat manoeuvreren, wordt het vaak lastiger. Dan komen meningsverschillen, interne competities, en contrasterende inzichten vanzelf bovendrijven. En dan is er soms een kans dat je er samen niét meer uitkomt, doordat je het allebei denkt beter te weten. Dat komt doordat je allebei dezelfde activiteiten uitvoert en allebei dezelfde rol op je neemt. Samen met een compagnon ondernemen in het MKB is dus zeer goed mogelijk en kan voordelen opleveren, mits er een duidelijke en passende rolverdeling tussen de partners is waarbij je elkaar zo goed mogelijk aanvult. Maak gebruik van elkaars talenten en zorg dat je die allebei verder ontwikkelt (iets waar ook wij je mee kunnen helpen!). Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Cliché, maar het blijkt dus toch ook echt waar.

Komende tijd delen we alle conclusies uit ons onderzoek! Wil je dus meer weten over de redenen waarom sommige MKB ondernemers succesvol zijn in verandertrajecten, en anderen niet? Volg ons dan vooral op Linkedin, Facebook en Instagram. Dan kom je er vanzelf achter.

Volgend bericht

Leer ons beter kennen! Jack